Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie nr 608388-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach: Dostawa fabrycznie nowego samochodu z pługiem i posypywarką
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert367 kB2019-10-18 14:49
Pobierz plik (Ogłoszenie.ds.pdf)Ogłoszenie.ds.pdfTreść Ogłoszenia918 kB2019-10-10 14:25
Pobierz plik (pytania_i_odpow.pdf)pytania_i_odpow.pdfpytania i odpowiedzi do SIWZ198 kB2019-10-16 13:48
Pobierz plik (SIWZ.ds.pdf)SIWZ.ds.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA1545 kB2019-10-10 14:25
Pobierz plik (Zal_2.doc)Zal_2.docOświadczenie83 kB2019-10-10 14:26
Pobierz plik (Zal_3.doc)Zal_3.docFormularz ofertowy95 kB2019-10-10 14:26
Pobierz plik (Zal_4.doc)Zal_4.doc Informacja -grupa kapitałowa80 kB2019-10-10 14:27
Pobierz plik (Zal_5.pdf)Zal_5.pdfSIWZ UMOWA234 kB2019-10-10 14:27
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZawiadomienie o wyborze oferty373 kB2019-10-22 10:55

Czytaj więcej...

Awaria na sieci wodociągowej w dniu 26 sierpnia 2019r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. w Krynkach wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Informujemy, że jutro, (wtorek 27.08), w godzinach od 10:00 do 12:00 będą braki w dostawie wody z ujęcia w Krynkach.

Wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w dniu 26 kwietnia 2019r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Krynkach na ul. Kościelnej wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Utrudnienia w dostawie wody mogą być również w Krynkach na ul. Poprzecznej, Szkolna, Ostrowieckiej, Nad Zalewem oraz w Brodach na ul. Radomskiej, Starachowickiej. Usunięcie awarii przewiduje się do godz 14.00

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Ogłoszenie nr 659134-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja z otwarcia.pdf)informacja z otwarcia.pdfInformacja z otwarcia538 kB2018-12-14 11:53
Pobierz plik (Ogloszenie.pdf)Ogloszenie.pdfOgłoszenie818 kB2018-12-07 14:23
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi.pdf)pytania i odpowiedzi.pdfPytania i odpowiedzi 1495 kB2018-12-12 07:27
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA1280 kB2018-12-07 14:22
Pobierz plik (ZAL NR 2 DO SIWZ- oswiadczenie.doc)ZAL NR 2 DO SIWZ- oswiadczenie.docZAŁ NR 2 DO SIWZ- oświadczenie.doc83 kB2018-12-07 14:20
Pobierz plik (ZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy - Kopia - Kopia.doc)ZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy - Kopia - Kopia.docZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy95 kB2018-12-07 14:20
Pobierz plik (ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa - Kopia - Kopia.doc)ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa 80 kB2018-12-07 14:22
Pobierz plik (ZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA.pdf)ZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA.pdfZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA240 kB2018-12-07 14:23
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze.pdf)zawiadomienie o wyborze.pdfZawiadomienie o wyborze482 kB2018-12-17 13:29

Czytaj więcej...