Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja o zmianie danych.

INFORMACJA O ZMIANIE

DANYCH SPRZEDAWCY I WYSTAWCY FAKTUR WYSTAWIANYCH 

PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH

(od 1 stycznia 2017 r.)

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  na podstawie art. 3 i art.4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. (Sygn. I FPS 1/13), zmianie ulega zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków) w części dotyczącej strony umowy, tzn. nazwa Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach zostanie zastąpiona nową, następującą nazwą:

 Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

NIP 664-19-40-504

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

Zmiana strony umowy nie będzie miała wpływu na obowiązujące umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i nie będzie wymagała jej zmiany.

Ponadto informujemy, że przedmiotowa zmiana wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. oznaczać będzie, że faktury sprzedaży zawierać będą następujące dane sprzedawcy  i wystawcy:

Sprzedawca:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

NIP: 664-19-40-504

Wystawca:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

Jednocześnie informujemy, że w związku ze świadczeniem dla Państwa usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 3 27-230 Brody,

2.      Pani / Pana dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 2 i 3) w celu realizacji zadań ustawowych.

3.      Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,

4.      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.