Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

  • Uchwała Nr IX/121/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Zakładu Budżetowego
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886)
  • Odsetki ustawowe od 23.12.2014 wynoszą 8% (Dz. U. Nr 2014 poz. 1858).
  • Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 /tekst jednolity/
  • Od 01.05.2004 faktury VAT nie muszą zawierać podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury /Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie (...) zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych /Dz. U. 2008 nr 5 poz.29)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 234 poz. 1971 z 28.12.2002r). Zwolnienie z obowiązku kas rejestrujących od 2003 roku dla usług komunalnych (woda, ścieki, śmieci).
  • USTAWA z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. nr 72 poz. 747 z 13/07/2001)