Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tarfya za wodę i ścieki 2022-2025

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach zgodnie z decyzją nr WA.RZT.70.131.2021/12 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie publikuje zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Brody i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Brody i części miasta Starachowice na okres 3 lat:

 

Cennik 1
Cennik 2 1 

Cennik 3

 

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych grup taryfowych:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1)      Grupa 1 –  gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczane w okresach miesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2)      Grupa 2 – instytucje użyteczności publicznej, jednostki administracji publicznej, przedsiębiorstwa pobierające wodę na cele gospodarcze rozliczane w okresach miesięcznych w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

3)      Grupa 3 – gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczane w okresach miesięcznych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnymi przepisami.

4)      Grupa 4 – woda pobierana na cele przeciwpożarowe rozliczana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej lub upoważnionego pracownika Gminy Brody w okresach kwartalnych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

1) Grupa 1 – budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, znajdujące się na terenie Gminy Brody, dostarczające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

2) Grupa 2 – jednostki gospodarcze, handlowe, obiekty szkolne, instytucje, o charakterze publicznym (urzędy, banki itp.), znajdujące się na terenie Gminy Brody dostarczające ścieki komunalne, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

3) Grupa 3 – budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, znajdujące się na terenie Gminy Starachowice, dostarczające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

4) Grupa 4 – jednostki gospodarcze, handlowe, obiekty szkolne, instytucje, o charakterze publicznym (urzędy, banki itp.), znajdujące się na terenie Gminy Starachowice, dostarczające ścieki komunalne, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

5) Grupa 5 – budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, znajdujące się na terenie Gminy Brody, dostarczające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W załączeniu decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Decyzja taryfy 2022 - załącznik.pdf)Decyzja taryfy 2022 - załącznik.pdf 3092 kB2022-04-13 09:20
Pobierz plik (Decyzja taryfy 2022.pdf)Decyzja taryfy 2022.pdf 1702 kB2022-04-13 09:20