Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:


1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Łukasz Wzorek e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zawrzeć i realizować umowę (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO). Oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U. 2018 poz. 1152).


W zależności od łączącej nas umowy przetwarzamy dane osobowe w celu:
• dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
• wykonania usługi odpłatnej np.: czyszczenie kanalizacji;
• lokalizacja wycieków – w tym wystawienia zlecenia odpłatnego;
• doboru, montażu, demontażu i wymiany wodomierza;
• wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
• windykacji należności.

W tych przypadkach Państwa dane przetwarzanie będą przez czas trwania umowy, bądź do zakończenia procesu windykacyjnego, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, np. prawo podatkowe – będzie to min. 6 lat w celu ochrony przed roszczeniami i karami nakładanymi przez organy władzy publicznej (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. c RODO).


3. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez ZGK (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. f RODO) w celu:
• realizacji kontroli wewnętrznej – przetwarzane będą przez okres 5 lat;
• realizacji sprawozdawczości wewnętrznej – finalny raport będzie zanonimizowany;
• obsługi zgłoszonej awarii – przetwarzane będą przez okres 5 lat po usunięciu awarii;
• obsługi zgłoszonej skargi, reklamacji, wniosku bądź pochwały – przetwarzane będą przez okres 3 lat od ostatniego zakończonego zgłoszenia;
• umożliwienie odczytu wodomierza – przetwarzane będą tak długo, jak niezbędne będzie realizowanie odczytów;
• ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy – przetwarzane będą 10 lat.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
- dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
- upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Zakład Gospodarki Komunalnej nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.