Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z dnia 14 września 2022r.

Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

z dnia 14 września 2022 r.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

ogłasza konkurs na stanowisko księgowy

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Pełny etat

I. Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja o wynikach I etapu naboru.pdf)Informacja o wynikach I etapu naboru.pdf 53 kB2022-09-29 09:31
Pobierz plik (Informacja o wynikach.pdf)Informacja o wynikach.pdfInformacja o wynikach naboru903 kB2022-10-03 09:58
Pobierz plik (Klauzula do CV - kandydat-1.pdf)Klauzula Informacyjna RODO dla kandydata 108 kB2022-09-14 13:14

Czytaj więcej...

Prace konserwatorskie

W związku z pracami konserwatorskimi na sieci wodociągowej w dniu 10.08.2022 r. wystąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8.00 w Brodach na ul. Nadrzecznej, oraz części ul. Radomskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z dnia 6 lipca 2022 r.

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
ogłasza konkursu na stanowisko konserwator oczyszczalni ścieków


Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Pełny etat

I. Wymagania konieczne:
1. obywatelstwo polskie
2. wykształcenie średnie lub zasadnicze – preferowane: techniczne, mechaniczne, elektryczne
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią
5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
6. prawo jazdy kat.B oraz kat.T
7. gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym również soboty, niedziele i święta.

II. Wymagania dodatkowe:
1. mile widziane doświadczenie zawodowe w branży kanalizacyjnej oraz znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. systematyczność, sumienność, rzetelność, dbanie o powierzone mienie,
4. umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres obowiązków i czynności:
1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków,
2. przyjmowanie i kontrola zrzutów ścieków,
3. kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków,
4. kontrola i obsługa sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków oraz usuwanie powstałych awarii,
5. wywóz ścieków od odbiorców usług,
6. utrzymanie czystości i porządku oraz koszenie traw na oczyszczalniach i przepompowniach.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy (świadectwa pracy) oraz posiadane dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia).
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).


W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Sposób i termin składania ofert.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko konserwator oczyszczalni ścieków” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Stanisława Staszica 3 , drogą pocztową lub osobiście do pokoju nr 214, II piętro Urzędu Gminy w Brodach do dnia 25 lipca 2022 r. do godz 14:00.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Brody dnia 06.07.2022 r

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
Wioletta Kwiecień

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przyszłych rekrutacji, maksymalnie przez okres 2 lat od wyrażenia zgody.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Klauzula do CV - kandydat.odt)Klauzula do CV - kandydat.odt 20 kB2022-07-06 14:54
Pobierz plik (Oświadczenie.doc)Oświadczenie.doc 13 kB2022-07-06 14:53

Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z dnia 1 czerwca 2022 r.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

ogłasza konkursu  na stanowisko konserwator oczyszczalni ścieków

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Pełny etat

I. Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie średnie lub zasadnicze – preferowane: techniczne, mechaniczne, elektryczne
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
 6. prawo jazdy kat.B oraz kat.T
 7. gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym również soboty, niedziele i święta.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w branży kanalizacyjnej oraz znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. systematyczność, sumienność, rzetelność, dbanie o powierzone mienie,
 4. umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres obowiązków i czynności:

 1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków,
 2. przyjmowanie i kontrola zrzutów ścieków,
 3. kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków,
 4. kontrola i obsługa sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków oraz usuwanie powstałych awarii,
 5. wywóz ścieków od odbiorców usług,
 6. utrzymanie czystości i porządku oraz koszenie traw na oczyszczalniach i przepompowniach.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy (świadectwa pracy) oraz posiadane dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia).
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych  w procesie rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Sposób i termin składania ofert.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko konserwator oczyszczalni ścieków” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, drogą pocztową lub osobiście do  pokoju nr 214, II piętro Urzędu Gminy w Brodach do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz 14:00.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Brody dnia 01.06.2022 r

  

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

Wioletta Kwiecień

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..info.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przyszłych rekrutacji, maksymalnie przez okres 2 lat od wyrażenia zgody.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja_Scan2022-06-30_131217.pdf)Informacja_Scan2022-06-30_131217.pdfInformacja o wynikach naboru219 kB2022-06-30 13:14
Pobierz plik (Klauzula do CV - kandydat.odt)Klauzula do CV - kandydat.odt 20 kB2022-06-01 12:15
Pobierz plik (Oświadczenie.doc)Oświadczenie.doc 13 kB2022-06-01 12:15

KOMUNIKAT PSZOK

KOMUNIKAT

W dniu 02.05.2022 PSZOK będzie nieczynny. Najbliższy termin otwarcia to piątek (06.05.2022) w godzinach: 9:00-17:00.