Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Ogłoszenie nr 659134-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja z otwarcia.pdf)informacja z otwarcia.pdfInformacja z otwarcia538 kB2018-12-14 11:53
Pobierz plik (Ogloszenie.pdf)Ogloszenie.pdfOgłoszenie818 kB2018-12-07 14:23
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi.pdf)pytania i odpowiedzi.pdfPytania i odpowiedzi 1495 kB2018-12-12 07:27
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA1280 kB2018-12-07 14:22
Pobierz plik (ZAL NR 2 DO SIWZ- oswiadczenie.doc)ZAL NR 2 DO SIWZ- oswiadczenie.docZAŁ NR 2 DO SIWZ- oświadczenie.doc83 kB2018-12-07 14:20
Pobierz plik (ZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy - Kopia - Kopia.doc)ZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy - Kopia - Kopia.docZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy95 kB2018-12-07 14:20
Pobierz plik (ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa - Kopia - Kopia.doc)ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa 80 kB2018-12-07 14:22
Pobierz plik (ZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA.pdf)ZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA.pdfZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA240 kB2018-12-07 14:23
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze.pdf)zawiadomienie o wyborze.pdfZawiadomienie o wyborze482 kB2018-12-17 13:29

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie danych.

INFORMACJA O ZMIANIE

DANYCH SPRZEDAWCY I WYSTAWCY FAKTUR WYSTAWIANYCH 

PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH

(od 1 stycznia 2017 r.)

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  na podstawie art. 3 i art.4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. (Sygn. I FPS 1/13), zmianie ulega zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków) w części dotyczącej strony umowy, tzn. nazwa Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach zostanie zastąpiona nową, następującą nazwą:

 Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

NIP 664-19-40-504

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

Zmiana strony umowy nie będzie miała wpływu na obowiązujące umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i nie będzie wymagała jej zmiany.

Ponadto informujemy, że przedmiotowa zmiana wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. oznaczać będzie, że faktury sprzedaży zawierać będą następujące dane sprzedawcy  i wystawcy:

Sprzedawca:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

NIP: 664-19-40-504

Wystawca:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

Jednocześnie informujemy, że w związku ze świadczeniem dla Państwa usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 3 27-230 Brody,

2.      Pani / Pana dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 2 i 3) w celu realizacji zadań ustawowych.

3.      Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,

4.      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach informuje Odbiorców, że w dniach 29-30.12.2016 roku nie będzie wystawiał faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków w związku z wejściem ustawy centralizacyjnej dotyczącej podatku od towarów i usług.

Prosimy Osoby zainteresowane o uregulowanie spraw dotyczących wystawieniem faktur do dnia 28.12.2016 roku.


Z poważaniem

Kierownik ZGK
Katarzyna Bernaciak

OGŁOSZENIE ODŚNIEŻANIE DRÓG

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych

ZASADY ODŚNIEZNIA I USUWANIA GOŁOLEDZI

NA DROGACH GMINNYCH

 

Lp. standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Po ustaniu opadów śniegu dopuszcza się zaleganie śniegu:
1. V

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźnego,
- zajeżdżonego,
- języki śniegowe,
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 12 godz.
2. VI

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźnego,
- zajeżdżonego,
- języki śniegowe,
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.
3.

System

Interwencyjny

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

- luźnego,
- zajeżdżonego,
- języki śniegowe,
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 48 godz.

Wykaz dróg do zimowego utrzymania 

 

Lp. Nr drogi Odcinek Miejscowość ulica
STANDARD V
1 313005T Droga nr 9 Górki II
Młynek ul. Graniczna i ul. Sosnowa
2 313011T Kuczów - Dziurów Kuczów ul. Północna
3 313023T Brody - Tatry Brody ul. Stoczki i ul. Tatrzańska
4 313028T Ruda - Adamów Adamów ul. Starachowicka
5 313029T Krynki Poprzeczne Krynki ul. Poprzeczna
6 313032T Brody Osiedle - Krynki Krynki ul. Apteczna i ul. Szkolna
7 313044T Przymiarki - Młynek Młynek ul. Przymiarki
8 bez numeru Dziurów Żłódka Dziurów ul. Złota
9 313001T Staw Kunowski przez wieś Staw Kunowski ul. Długa
10 313004T Droga nr 9 Górki I Brody ul. Relaksowa                           i ul. Wójtowska
11 313006T Krynki - Godów Krynki - Godów
12 313010T Ruda Duża - Ruda Mała Ruda ul. Wspólna, ul. Leśna i ul. Duża
13 313017T Adamów - Trojak Adamów ul. Leśna
14 313020T Dziurów koło hydroforni Dziurów ul. Spadowa ul. Zdrojowa
15 313021T Lipie - Podłaziska Lipie ul. Podłaziska
16 313024T Połągiew - Polesie Brody ul. Akacjowa
17 313030T Krynki koło cmentarza Krynki ul. Cmentarna
18 313031T Krynki Zakanale Krynki ul. Zakanale; Rudnik
ul. Klonowa i ul. Topolowa
19 313035T Ruda - Styków nad zalewem Ruda ul. Panoramiczna
20 313043T Górki Młyneckie - Młynek Młynek ul. Jodłowa od                         ul. Pięknej do ul. Sosnowej
STANDARD VI
21 313003T Henryk przez wieś Lubienia ul. Henryk
22 313007T Jabłonna przez wieś Jabłonna ul. Spacerowa do ul. Górnej
23 313009T Rudnik przez wieś Rudnik ul. Górna
24 313012T Brody - Ruśnia Brody ul. Spokojna
25 313013T Kuczów - Świrta Kuczów ul. Południowa
26 313014T Od drogi 42 – do Kuczów przez wieś Kuczów ul Łączna
27 313015T Ruda k. szkoły – przez wieś
Ruda ul. Południowa
i ul. Nad Zalewem
28 313016T Styków przez wieś
Styków ul. Rzemieślnicza
i ul. Wylotowa
29 313018T Adamów I - Adamów II Adamów ul. Kościelna
30 313022T Lipie - Komorniki Lipie ul. Komorniki
31 313025T Bór Kunowski - Kitowiny
Bór Kunowski ul. Nowa
i ul. Źródlana
32 313026T Jabłonna Jabłonna ul. Słoneczna
33 313038T Brody nad torami Ruśnia Brody ul. Nad Torami
34 313042T Młynek - Lubienia
Młynek ul. Piękną
i ul. Jodłowa do DK 9
35 313050T Jabłonna Jabłonna ul. Górna
36 Ł313001T Staw Kunowski przez wieś Staw Kunowski ul. Kolejowa
37 Ł313004T Od drogi Ostrowiec         – Radom do wsi Górki I Brody ul. Radomska
38 bez numeru Od ul. Wójtowskiej do     ul. Słonecznej Brody ul. Na Stoku
39 bez numeru Brody ul. Słoneczna Brody ul. Słoneczna
40 bez numeru Brody ul. Południowa Brody ul. Południowa
41 bez numeru Brody ul. Apteczna Brody ul. Apteczna
42 bez numeru Brody ul. Lipowa Brody ul. Lipowa
43 bez numeru Brody ul. Zielna Brody ul. Zielna
44 bez numeru Brody ul. Staszica Brody ul. Staszica
45 bez numeru Brody ul. Parkowa Brody ul. Parkowa
46 bez numeru Brody ul. Leszczynowa Brody ul. Leszczynowa
47 bez numeru Brody ul. Jarzębinowa Brody ul. Jarzębinowa
48 bez numeru Brody ul. Jaśminowa Brody ul. Jaśminowa
49 bez numeru Od ul. Św. Jana do ostatniego domu Dziurów ul. Spacerowa
50 bez numeru Dziurów ul. Leśna Dziurów ul. Leśna
51 bez numeru Dziurów ul. Miła Dziurów ul. Miła
52 bez numeru Jabłonna ul. Ogrodowa Jabłonna ul. Ogrodowa
53 bez numeru Od ul. Słonecznej do ostatniego domu Styków ul. Młynarska
54 bez numeru Styków ul. Poprzeczna Styków ul. Poprzeczna
SYSTEM INTERWENCYJNY
55 313008T Kuczów- Rzepin Kuczów ul. Polna
56 313019T Dziurów do cmentarza Dziurów ul. Spokojna
57 313027T Brody - Młynek Brody ul. Graniczna między Radomską a Szkolną
58 313033T Adamów - Dziurów Dziurów ul. Sosnowa do ul. Granicznej
59 313034T Adamów - Polesie Adamów ul. Sosnowa
60 313037T Brody - Tatry Polesie Brody Stoczki między ul. Tatrzańską a Działki
61 313040T Krynki nad Zalewem Krynki ul. Nad Zalewem
62 313041T Staw Kunowski k. wału Staw Kunowski ul. Krótka, Miodowa, Podwale
63 313048T Styków cmentarz Styków ul. Laskowa
64 313045T Lubienia – Podlesie Komorniki
Lubienia ul. Podlesie
i ul. Leśna
65 313047T Lipie – Małyszyn Lipie ul. Leśna
66 313049T Jabłonna – Styków Jabłonna ul. Polna do ostatniego domu
67 Ł313031T Krynki Zakanale – Rudnik Krynki ul. Pastwiska
68 Ł313037T Brody – Tatry – Polesie Brody od ul. Stoczki - Działki wzdłuż lasu
69 Ł313046T Przymiarki – Młynek Działki Młynek od ul. Działki do ostatniego domu
70 bez numeru Od ul. Radomskiej do ostatniego domu Brody ul. Polna
71 bez numeru Brody ul. Nowa Brody ul. Nowa
72 bez numeru Od ul. Radomskiej do ostatniego domu Brody ul. Nadrzeczna
73 bez numeru Od ul. Działki do ostatniego domu Brody ul. Leśna
74 bez numeru Od ul. Źródlanej do ostatniego domu Bór Kunowski ul. Spokojna
75 bez numeru Dziurów ul. Krótka Dziurów ul. Krótka
76 bez numeru Dziurów ul. Skośna Dziurów ul. Skośna
77 bez numeru Od ul. Sosnowej do ostatniego domu Dziurów ul. Graniczna
78 bez numeru Od drogi DK 9 – do ostatniego domu Krynki ul. Skalna
79 bez numeru Między ul. Cmentarną       a DP 0625T Krynki ul. Ostrowiecka
80 bez numeru Od ul. Długiej do ostatniego domu Krynki ul. Leśna
81 bez numeru Od drogi DK 42 do ostatniego domu Kuczów ul. Wspólna
82 bez numeru Od drogi DK 42 do ostatniego domu Kuczów ul. Kanałowa
83 bez numeru Od ul. Południowej do ostatniego domu Kuczów ul. Mokra
84 bez numeru Kuczów wzdłuż lasu
Kuczów ul. Leśna
85 bez numeru Od ul. Leśnej do ostatniego domu Ruda ul. Mała
86 bez numeru Od ul. Widok do ostatniego domu Ruda ul. Krótka
87 bez numeru Od drogi DK 9 do ostatniego domu Rudnik ul. Polna
88 bez numeru Od ul. Miodowej do ostatniego domu Staw Kunowski ul. Krańcowa
89 bez numeru Od ul. Słonecznej do ostatniego domu Styków ul. Nadrzeczna